Smruti by Kavi Kalapi

દિન એક ગયો, પછી લાખ ગયા,
શિરમાં પળિયાં પણ આવી ચૂક્યા !
ઉરનું જળવુંય શમી જ જશે,
પણ તે ચટકું ફરી ક્યાં મળશે ?

દિનરાત સદાય જળ્યાં કરવું !
સહતાં સહતાં પણ કેમ સહુ ?
સહશું રડશું, જળશું, મરશું,
સહુ માલિકને રુચતું કરશુ !

કંઈ બાકી રહ્યું ? હરિ !
યાચી લઉં ! ન સુકાવ ભલે જલ નેત્ર તણું,
પણ તે દિલને વિસરાવીશ ના,
સ્મૃતિ તે રહી તો દુ:ખ લાખ ભલાં !

– ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ

See also  Love by Ralph Waldo Emerson
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *