Pag Mane Dhova Dyo Raghuray

પગ તમે ધોવા દ્યો રઘુરાયજી…

‘પગ તમે ધોવા દ્યો રઘુરાયજી… પ્રભુ મને શક પડ્યો મનમાંય, પગ મને ધોવા દ્યો’ – ટેક

રામ લખમણ જાનકી એ, તીર ગંગાને જાય જી (૨); નાવ માંગી નીર તરવા (૨), ગુહ બોલ્યો ગમ ખાઈ. પગ મને. ૧

’રજ તમારી કામણગારી, નાવ નારી થઈ જાય જી (૨); તો અમારી રંક-જન ની (૨), આજીવિકા ટળી જાય, પગ મને. ૨

જોઈ ચતુરતા ભીલ જનની, જાનકી મુસકાય જી (૨) ’અભણ કેવું યાદ રાખે (૨), ભણેલ ભૂલી જાય !, પગ મને. ૩

’આ જગતમાં દીનદયાળુ ! ગરજ-કેવી ગણાય જી; (૨) ઊભા રાખી આપને પછી (૨), પગ પખાળી જાય.’ પગ મને. ૪

નાવડીમાં બાવડી ઝાલી, રામની ભીલરાય જી(૨); પાર ઊતરી પૂછીયું ‘તમે (૨), શું લેશો ઉતરાઈ.’ પગ મને. ૫

’નાયીની કદી નાયી લ્યે નઈ, આપણે ધંધાભાઈ જી (૨);
’કાગ’ લ્યે નહિ ખારવાની (૨),
ખારવો ઉતરાઈ.’ પગ મને. ૬

See also  The Intelligent Hen by Carolyn Wells
Leave a Reply 2

Your email address will not be published. Required fields are marked *


chetan

chetan

kavi premanand man bhhatta ni kavi ta muko

poemtree

poemtree

Hi Chetan,

We will surely add poems of mahakavi Premanand Man Bhatt shortly.

Thanks for your suggestion.