મુખડાની માયા લાગી રે

મુખડાની માયા લાગી રે, મોહન પ્યારા

મુખડું મેં જોયું તારું, સર્વ જગ થયું ખારું મન મારું રહ્યું ન્યારું રે … મોહન પ્યારા

સંસારીનું સુખ એવું ઝાંઝવાના નીર જેવું, તેને તુચ્છ કરી ફરીએ રે … મોહન પ્યારા

મીરાંબાઇ બલિહારિ, આશા મને એક તારી, હવે હું તો બડભાગી રે … મોહન પ્યારા

– મીરાંબાઈ

See also  The Shepherdess Of The Arno by Rosanna Eleanor Leprohon
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *