Kya Kya Garje

બાવળના જાળામાં ગરજે

ડુંગરના ગાળામાં ગરજે

કણબીના ખેતરમાં ગરજે

ગામ તણા પાદરમાં ગરજે

નદીઓની ભેખડમાં ગરજે

ઉગમણો, આથમણો ગરજે

ઓરો ને આઘેરો ગરજે

See also  Heri, Cras, Hodie by Ralph Waldo Emerson
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *