જ્યાં લગી લાગ્યાનો ભય રહે મનમાં

જ્યાં લગી લાગ્યાનો ભય રહે મનમાં, ત્યાં લગી ભગતિ ન થાય રે, શરીર પડે વાકો ધડ લડે, સોઈ મરજીવા કહેવાય રે … જ્યાં લગી

પોતાનું શરીર માને નહીં મનનું, શરીરના ધણી મટી જાય રે, સદગુરુ ચરણમાં શીશ નમાવે ત્યારે પૂરણ નિજારી કહેવાય રે … જ્યાં લગી

નવધા ભક્તિમાં નીર્મળ રહેવું ને મેલી દેવી મનની તાણાતાણ રે, પક્ષાપક્ષી નહીં હરિ કેરા દેશમાં એનું નામ જ પદની ઓળખાણ રે … જ્યાં લગી

અટપટો ખેલ આ ઝટપટ સમજાય ના એ તો જાણવા જેવી છે વાત રે, ગંગા સતી એમ બોલિયા પાનબાઈ, ત્યારે મટી જાયે સાચે જાત રે … જ્યાં લગી

– ગંગા સતી

See also  "They Desire A Better Country" by Christina Rossetti
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *