ઝીલવો જ હોય તો રસ ઝીલી લેજો પાનબાઈ

ઝીલવો જ હોય તો રસ ઝીલી લેજો પાનબાઈ, પછી પસ્તાવો થાશે રે; અગમ અગોચર રસનું નામ છે, એ તો પુરણ અધિકારીને ઠેરાશે … ઝીલવો જ હોય

માન રે મેલ્યા પછી રસ તમને મળશે પાનબાઈ! જુઓને વિચારી તમે મનમાં રે, દૃશ્ય પદારથ નથી રે’વાના પાનબાઈ, સુણો ચિત્ત દઈને વચનમાં રે… ઝીલવો જ હોય.

આ તો ગુંજાનો લાડવો પાનબાઈ, અહંભાવ ગયા વિના ન ખવાય રે. કોટિ જનમની મટાડો ઝંખના ત્યારે, જાતિ રે પણું વયું જાય … ઝીલવો જ હોય.

દૃષ્ટિ રાખો ગુપત ચાખો પાનબાઈ, તો તો સહેજે આનંદ વરતાય રે, ગંગા સતી એમ બોલિયાં રે પાનબાઈ, આપમાં આપ મળી જાય … ઝીલવો જ હોય.

– ગંગા સતી

See also  Love Outloved by William Watson
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *