જાગો રે અલબેલા કા’ના

જાગો રે અલબેલા કા’ના મોટા મુકુટધારી રે, સહુ દુનિયા તો સૂતી જાગી, પ્રભુ તમારી નિદ્રા ભારી રે … જાગો રે.

ગોકુળ ગામની ગાયો છૂટી, વણજ કરે વેપારી રે, દાતણ કરો તમો આદે દેવા, મુખ ધુઓ મોરારિ રે … જાગો રે.

ભાતભાતનાં ભોજન નીપાયાં, ભરી સુવર્ણથાળી રે, લવંગ, સોપારી ને એલચી, પ્રભુ પાનની બીડી વાળી રે … જાગો રે.

પ્રીત કરી ખાઓ પુરુષોત્તમ, ખવડાવે વ્રજની નારી રે, કંસની તમે વંશ કાઢી, માસી પૂતના મારી રે … જાગો રે.

પાતાળે જઈ કાળીનાગ નાથ્યો, અવળી કરી અસવારી રે, મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, હું છું દાસી તમારી રે … જાગો રે.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *