હું તો ગિરિધરને મન ભાવી

રાણાજી, હું તો ગિરિધરને મન ભાવી.

પૂર્વ જન્મની હું વ્રજતણી ગોપી, ચૂક થતાં અહીં આવી રે … રાણાજી હું.

જન્મ લીધો નૃપ જયમલ ઘેરે, તમ સંગે પરણાવી રે … રાણાજી હું.

ગિરિધર નામ હું તો ઘડી નવ છોડું, ઝેર દઈ નાખે મરાવી રે … રાણાજી હું.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર !
હરિસંગે લગની લગાવી રે … રાણાજી હું.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *