હાં રે ચાલો ડાકોર

હાં રે ચાલો ડાકોર જઈ વસિયે, હાં રે મને લેહ લગાડી રંગરસિયે રે … ચાલો.

હાં રે પ્રભાતના પહોરમાં નોબત વાજે, હાં રે અમે દરશન કરવા જઈએ રે … ચાલો.

હાં રે અટપટી પાઘ કેસરિયો વાઘો, હાં રે કાને કુંડળ સોઈયે રે … ચાલો.

હાં રે પીળા પીતાંબર જરકશી જામો, હાં રે મોતીન માળાથી મોહિયે રે … ચાલો.

હાં રે ચંદ્રબદન અણિયાલી આંખો, હાં રે મુખડું સુંદર સોઈયે રે … ચાલો.

હાં રે રુમઝૂમ રુમઝૂમ નેપૂર બાજે, હાં રે મન મોહ્યું મારું મોરલીએ રે … ચાલો.

હાં રે મીરાંબાઈ કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, હાં રે અંગોઅંગ જઈ મળિયે રે … ચાલો.

-મીરાંબાઈ

See also  Angela Burdett-Coutts by George Meredith
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *