ધ્યાન ધણી કેરું ધરવું

ધ્યાન ધણી કેરું ધરવું, બીજું મારે શું કરવું રે? શું કરવું રે સુંદરશ્યામ, બીજાને મારે શું કરવું રે ?

નિત્ય ઊઠીને અમે નાહીએ ને ધોઈએ રે, ધ્યાન ધણીતણું ધરીએ રે; સંસારસાગર મહાજળ ભરિયો રે વા’લા, તારા ભરુંસે અમે તરીએ રે…બીજું.

સાધુજનને ભોજન જમાડીએ વા’લા, જૂઠું વધે તે અમે જમીએ રે; વૃંદા તે વનમાં રાસ રચ્યો રે વા’લા, રાસમંડળમાં તો અમે રમીએ રે…બીજું.

હીર ને ચીર મને કામ ન આવે વા’લા, ભગવાં પહેરીને અમે ભમીએ રે; બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, ચરણકમળ ચિત્ત ધરીએ રે…બીજું.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *