A giving beggar – એક આપવાવાળો ભિખારી

How a giving beggar become a business man ?

ચાલો જોઈએ કે એક આપવાવાળો ભિખારી કેવી રીતે મોટો વેપારી બન્યો.