પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વ્હાલા

પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વ્હાલા હરનિશ એને ધ્યાવું રે, તપ તીરથ વૈકુંઠ-સુખ મેલી, મારા વૈષ્ણવ હોય ત્યાં જાવું રે … પ્રાણ થકી

અંબરિષ (રાજા) મુજને અતિઘણો વ્હાલો, દુર્વાસાએ માનભંગ કીધો રે, મેં મારું અભિમાન તજીને, દશ વાર અવતાર લીધો રે … પ્રાણ થકી

ગજને માટે હું ગરુ઼ડે ચઢી પળિયો, મારા સેવકની સુધ લેવા રે, ઊંચ-નીચ હું કાંઈ નવ જાણું, મને ભજે તે મુજ જેવા રે … પ્રાણ થકી

લક્ષ્મીજી અર્ધાંગના મારી, તે મારા સંતની દાસી રે, અડસઠ તીરથ મારા સંતને ચરણે, કોટિ ગંગા, કોટિ કાશી રે … પ્રાણ થકી

સંત ચાલે ત્યાં હું આગળ ચાલું, સંત સૂએ તો હું જાગું રે, જે મારા સંતની નિંદા કરે, તેને કુળ સહિત હું ભાંગુ રે … પ્રાણ થકી

મારા રે બાંધ્યા વૈષ્ણવ છોડાવે, વૈષ્ણવે બાંધ્યા નવ છૂટે રે, એક વાર વૈષ્ણવ મુજને બાંધે, તે બંધન નવ તૂટે રે … પ્રાણ થકી

બેઠો ગાવે ત્યાં હું ઉભો સાંભળું, ઉભા ગાવે ત્યાં હું નાચું રે, વૈષ્ણવ જનથી ક્ષણ નહીં અળગો, ભણે નરસૈયા સાચું રે … પ્રાણ થકી

– નરસિંહ મહેતા

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *